158

עבודת התזה - פרקטיקות לפיתוח וטיפוח חמלה עצמית בישראל

תקציר

פרקטיקות לפיתוח וטיפוח חמלה עצמית בישראל

יפית אורבך

מחקר זה עוסק בפרקטיקות לפיתוח וטיפוח חמלה עצמית כפי שהן מוצעות בשתי תוכניות בישראל.
תוכניות לחמלה עצמית, מחקרים ומאמרים העוסקים בנושא מלמדים כי בשנים האחרונות ישנו עיסוק הולך וגובר בחמלה עצמית. בד בבד, לא נעשה עד כה מחקר אתנוגראפי אודות מושג החמלה העצמית והפרטיקות המוצעות לפיתוחו ותחזוקו. על רקע זה, ממצאי מחקר אתנוגראפי ראשוני זה, עשויים להוות תרומה משמעותית להבנת הפרקטיקות לפיתוח וטיפוח חמלה עצמית.

ההגדרות התיאורטיות והאמפיריות למושג החמלה העצמית, בעבודת מחקר זו, מתבססות בעיקר על חומריה של אחת החוקרות המובילות בתחום: כריסטין נף (2003a, Neff), הטוענת כי חמלה עצמית היא מודעות לסבל, של עצמנו, המלווה ברצון להקל על הסבל. חמלה עצמית היא האופן בו אדם מתנהג בטוב לב כלפי עצמו, כמו שהיה מתנהג כלפי חבר טוב. לטענתה, לחמלה עצמית יש שלושה מרכיבים עיקריים הקשורים זה לזה ומשפיעים זה על זה: kindness- גישה מטיבה כלפי עצמנו, Common humanity- הרשות להיות אנושי (אנושיות משותפת) ו- mindfulness- מיינדפולנס- קשיבות (Neff, 2003a, 2003b). מן הספרות המחקרית עולה כי בהיעדר חמלה עצמית קיים סיכון מוגבר לפסיכופתולוגיה (Barnard & Curry, 2012). חמלה עצמית ממתנת תגובות קיצוניות ומחזקת את יכולת ההתמודדות במצבים קשים (Leary, Tate, Adams, Allen, and Hancock, 2007). אנשים בעלי חמלה עצמית יכולים להכיל סבל של אחרים ולא להיות מוצפים מכך וביכולתם לסלוח לאחרים Breines & Chen, 2013)). מחקרים (Heffernan, McNulty & Fitzpatrick, 2010; Neff, 2011; Hollis-Walker & Colosimo, 2011) מראים שחמלה עצמית גם מסייעת להעלאת המוטיבציה לשינוי והגברת הנכונות לקחת אחריות על טעויות. חמלה עצמית קשורה גם לבריאות נפשית. רמות גבוהות של חמלה עצמית קושרו לרמות גבוהות יותר של סיפוק מהחיים אופטימיות ואושר, אינטליגנציה רגשית, קשרים חברתיים והשגת מטרות, כמו גם פחות ביקורת עצמית, דיכאון, חרדה, נבירה, דיכוי מחשבות, פרפקציוניזם ועמידה ביעדי ביצוע  שונים (Neff, 2003a; Neff, 2003b; Adams & leary, 2007;Neff, Hseih & Dejitthirat, 2005; Neff, Rude & Kirkpatrick., 2007b). חמלה עצמית היא גם מרכיב חשוב במניעת שחיקה וטיפוח חוסן של מטפלים (Patsiopoulos, & Buchanan, 2011).

קיימות כיום בעולם מספר תוכניות לפיתוח וטיפוח החמלה העצמית. חלקן מבוססות מיינדפלנס כגון: MBSR (Mindfullness based stress redaction) ו- MBCT Mindfulness-based Cognitive) Therapy) ומטרתן לעורר מבט יותר מדויק למחשבות ולהרחיב את המודעות לרגע הזה בסקרנות, פתיחות, קבלה ויישוב דעת (Bishop, Lau, Shapiro, Carlson, Anderson, Carmody, et al, 2004); וחלקן מבוססות מדיטציית חמלה כגון:CCT  (Jinpa, 2010), CFT  ו- CMT  (Gilbert 2007, 2009, 2010) ו- MSC  (Neff & Germer, 2013). 

מערך המחקר אשר בבסיס עבודה זו הינו איכותני. במהלך המחקר אני וחוקרת נוספת השתתפנו בשתי תוכניות: תוכנית "חמלה ונוכחות" ותוכנית "אהבה וחמלה" וערכנו תצפיות משתתפות. בסמינר "חמלה ונוכחות" תיעדנו וניתחנו חומרים כתובים, ובקורס "אהבה וחמלה" הקלטנו את המפגשים וקיבלנו מיילים שבועיים. לחומרים אלו נערך ניתוח תוכן הבא לבחון את הפרקטיקות לפיתוח וטיפוח חמלה עצמית המוצעים בתוכניות לחמלה בארץ.

בסמינר "חמלה ונוכחות" נכחו 20 משתתפים, מתוכם 19 נשים ובחור אחד. כל המשתתפות בסמינר, למעט משתתף אחד, עוסקות בטיפול. לכולן התנסות קודמת בתחום המדיטציה ולחלקם היכרות מוקדמת עם המנחות. בקורס "אהבה וחמלה" נכחו 21 משתתפים, מתוכם 18 נשים ו-3 גברים. משתתפי הקורס בעלי ידע קודם במדיטציה ולרובם היכרות מוקדמת עם המנחה מקורסים ומפגשי מדיטציה קודמים.

ממצאי המחקר עולה כי מושג החמלה מתבסס בעיקר על מקורות בודהיסטים הלקוחים מהכתבים בשפה הפאלי העתיקה. שיח בודהיסטי זה מביא לידי ביטוי שימוש במושגים בשפות זרות או בתרגומם לעברית ותומך בעיקר בפרקטיקות מדיטציה. המקור הבודהיסטי של תוכניות אלו דורש מן המשתתפים, שלא בקיאים במדיטציה או בשיח הבודהיסטי, לאמץ עגה חדשה המשתמשת במושגים חדשים. מחקר זה חשף שלושה ממצאים עיקריים הנוגעים לפרקטיקות לפיתוח וטיפוח חמלה: האחד, הייבוא התרבותי של שיח בודהיסטי אודות חמלה עצמית לחברה הישראלית; השני, שימוש בשפה עמומה ללא תיווך מספק; והשלישי, הדגש על משמעת עצמית ומודעות עצמית בתרגול הפרקטיקות לחמלה עצמית.

בפרק הדיון מודגש כי, לאור ההישענות הדרמטית על השיח הבודהיסטי, נדרשת התייחסות מיוחדת לסוגיות של תיווך בין-תרבותי ותרגום תרבותי של קבוצות חמלה עצמית לשם התאמתן לחברה הישראלית. פרק הדיון מעלה גם שאלה מהותית לגבי האפשרויות הקיימות כיום לפיתוח וטיפוח חמלה עצמית לאור ההישענות הבלעדית על השיח הבודהיסטי בישראל. על רקע זאת, עבודה זאת מדגישה את הצורך בהמשך חקר ופיתוח תחום הפרקטיקות לפיתוח וטיפוח חמלה עצמית.


לקריאה התזה במלואה:
פרקטיקות לפיתוח וטיפוח חמלה עצמית בישראל

שם:*
טלפון:*
מייל:
הודעה: